آموزش عکاسی

با گسترش و توسعه‌ی بخش دوربین تلفن‌های همراه بسیاری از عکاسان به استفاده‌ی بیشتر از تلفن‌های همراه برای عکاسی روی آوردند.

از طرف دیگر، کاربران عادی هستند که به صورت روزمره از تلفن همراه برای ثبت خاطرات خود استفاده می‌کنند. از همین رو، در این بخش از وبلاگ سایمان دیجیتال آموزش‌ها، تکنیک‌ها و ترفندهای استفاده از سیستم دوربین تلفن همراه را ارائه خواهیم داد.