استفاده بهینه از گوشی

آیا می‌دانید چگونه از تلفن همراه خود مراقبت کنید؟ با Digital wellbeing آشنا هستید؟ می‌دانید چه سنسورهایی از گوشی بیشتر به دردتان خواهد خورد؟ در این قسمت از بلاگ سایمان دیجیتال مطالب آموزشی در زمینه گوشی را مطالعه خواهید کرد.