شرایط تخفیف اپلیکیشن

توضیحات بیشتر در مورد کد تخفیف معرفی اپلیکیشن به دوستان

  1. مبلغ تخفیف برای فرد دعوت کننده و فرد دعوت شونده به ترتیب 15000 و 10000 تومان می‌باشد.
  2. کد تخفیف برای کالاهایی با قیمت 200000 تومان و بیشتر اعمال می‌شود.
  3. کد تخفیف شامل کالاهای موجود در جشنواره ها و یا کالاهای تخفیف خورده نمی‌شود.
  4. استفاده از کد تخفیف، فقط از طریق اپلیکیشن سایمان دیجیتال صورت می گیرد.
  5. کد تخفیف مختص هر کاربر بوده و کاربران مختلف نمی توانند از کد تخفیف یکدیگر استفاده نمایند.
  6. مهلت استفاده از کد تخفیف، 20 روز می‌باشد.