مقایسه سرعت

سرعت یکی از مهم‌ترین فاکتورها به هنگام خرید تلفن همراه محسوب می‌شود. در این بخش از بلاگ سایمان دیجیتال به مقایسه‌ سرعت تلفن‌های همراه مختلف می‌پردازیم. طی یک مدت زمان مشخص تسک‌های مختلفی را روی هر دو گوشی اجرا می‌کنیم تا ببینیم کدام‌یک در مدت زمان کمتری آن تسک‌ها را به اتمام می‌رساند.