از شایعات تا واقعیت

شرکت‌ها همیشه با مشکل نشت اطلاعاتی و درز اختراعات‌شان توسط افراد مختلف مواجه هستند که هرچقدر این موضوع برای کمپانی‌های بزرگ مشکل‌ساز باشد، از طرف دیگر بسیار مورد توجه افراد مشتاق تکنولوژی است. ما در اینجا به بررسی شایعات دنیای تکنولوژی، به خصوص شایعات موبایل و حواشی مرتبط با گوشی ها که توسط افراد مشهور نشر می‌یابند، می‌پردازیم.