Yop Poll Archive

کدام یک گوشی بهتری است؟
1 vote · 1 answer

کدام یک را ترجیح می دهید؟
40 votes · 40 answers

عملکرد دوربین کدام یک بهتر می باشد؟
166 votes · 166 answers

عملکرد دوربین کدام یک بهتر می باشد؟
1022 votes · 1022 answers

به نظر شما کدامیک بهترین گوشی 2018 می باشد؟
362 votes · 362 answers

شما کدامیک را در زمینه طراحی انتخاب می کنید؟
9 votes · 9 answers

شما کدامیک را در زمینه فعالیت های ورزشی انتخاب می کنید؟
3 votes · 3 answers

به نظر شما در مجموع کدامیک عملکرد بهتری دارد؟
45 votes · 45 answers

شما کدامیک را در زمینه باتری انتخاب می کنید؟
4 votes · 4 answers

به نظر شما دوربین کدام گوشی در مجموع عملکرد بهتری دارد؟
802 answers

سوال یک: آیا بیشتر ازآنچه که فکر می کنید، وقت خود را صرف گوشی می کنید؟
0 votes · 0 answers

بهترین پرچم‌دار ۲۰۲۰
2592 votes · 2592 answers

بهترین قاتل پرچم‌دار ۲۰۲۰
1933 votes · 1933 answers

گوشی ۲۰۲۰ با بهترین دوربین
1852 votes · 1852 answers

بهترین گوشی گیمینگ ۲۰۲۰
1569 votes · 1569 answers

بهترین میانرده ۲۰۲۰
2251 votes · 2251 answers

بهترین گوشی اقتصادی ۲۰۲۰
1820 votes · 1820 answers

بهترین گوشی تاشو ۲۰۲۰
1405 votes · 1405 answers

به نظر شما محتمل‌ترین تغییر آیفون 13 چه خواهد بود؟
27 votes · 27 answers

شما از گلکسی واچ 4 چه انتظاری دارید؟
10 votes · 27 answers

نظر شما در مورد برندینگ عجیب پشت گوشی‌ها چیست؟
30 votes · 30 answers

چقدر برای شما اهمیت دارد که گوشی‌ای که خریداری می‌کنید ویژگی صفحه همیشه روشن یا always-on display را داشته باشد؟
16 votes · 17 answers