Gur Kimchi

عرضه هواپیمای بدون سرنشین
آقای دید ویس، رئیس پروژه‌ی WING گوگل، در دوم نوامبر 2013 در جلسه کنترل ترافیک هوایی در واشنگتن دی سی، خبر از عرضه­ ی هواپیمای بدون سرنشین (DRONE) در سال 2017 داد. ازآنجایی‌که...