گوشی خیس

گوشی خیس دفن شده در برنج
گوشی خودتون را در آب انداخته‌اید؟ اصلا مضطرب نشوید فقط کافی است گام‌های زیر را­ دنبال کنید و این گام‌ها شانس دوباره استفاده کردن از گوشی خشک‌شده خود را به...

yalada-1