گلکسی اس 6

ویژگی پیام اضطراری SOS
ویژگی پیام اضطراری SOS در گلکسی اس 6 و اس 6 اج چه کاربردی دارد؟ اگر شما خود را در شرایطی پیدا کردید که نیاز به کمک داشتید، حتما از این که...
استفاده از حسگر شمارش ضربان قلب برای رد کردن تماس
اگر شما صاحب یکی از دستگاه های گلکسی اس 6 و اس 6 اج می باشید، می توانید از حسگر شمارش ضربان قلب به عنوان رد کردن تماس های خود استفاده نمایید....

yalada-1