همایش جهانی موبایل

مایکروسافت لومیا 650 در غیاب نوکیا
آیا تولید مایکروسافت لومیا 650 در غیاب نوکیا انجام خواهد شد؟؟ گوشی هوشمند مایکروسافت لومیا 650 که تا چند روز پیش در معرض شایعات مختلف قرارگرفته بود، با توجه به...

yalada-1