نرم افزار میمیکر آلارم

نرم افزار میمیکر آلارم
آیا نرم افزار میمیکر آلارم  یک برنامه آلارم معمولی است؟ نرم افزار میمیکر آلارم - شرکت مایکروسافت که اخیرا مشغول به حدس زدن سن افراد و احساسات آن ها می...

yalada-1