نارضایتی کاربران وان درایو از سیاست جدید شرکت مایکروسافت

maxresdefault
مایکروسافت پس از یک سال ارائه خدمات نامحدود به کاربران Office 365 اکنون شرایط استفاده از وان درایو را تغییر داده است؛ که این تصمیم شکایات کاربرانش را از حذف...

yalada-1