مکان یابی آفلاین

نرم افزار گوگل مپ آفلاین
  در انتظار گوگل مپ آفلاین با توجه به اجلاس قبلی گوگل که در آن از نقشه آفلاین و مکان‌یابی لحظه‌به‌لحظه (گوگل مپ آفلاین ) در گوگل مپ سخن به میان آمده...

yalada-1