مشخصات Galaxy S7

iphone-7&note-7

تست مقاومت سقوط از ارتفاع iphone 7 با Galaxy s7

Galaxy S7 Edge

تست مقاومت Galaxy S7 Edge با چاقو و چکش

 

Galaxy S7

ویدیو معرفی Galaxy S7 & Galaxy S7 Edge

yalada-1