صفحه‌نمایش حساس به فشار

لمس فشاری
مدتی قبل ما در مورد برندی سخن به میان آوردیم که برای اولین بار از صفحه‌نمایش حساس به فشار درگوشی‌های پرچم‌دار خود استفاده کرده بود. بله درست حدس زدید این...

yalada-1