سیستم عامل گوگل N

Android-Through-The-ages-20-650-80
سیستم عامل اندروید گوگل در حال حاضر ، آخرین نسخه ی سیستم عامل اندروید گوگل که با نام اندروید نسخه 6 مارشمالو شناخته می شود، بر روی 5 درصد دستگاه...

yalada-1