زنگ هشدار

Sleepytime
به موقع خوابیدن و سر وقت بیدار شدن در انجام کارهای روزمره، چیزی مهم تر از داشتن یک خواب راحت در شب نیست. البته ناگفته نماند صبح بعد آن روز...
برنامه های زنگ هشدار برای اندروید و iOs
زنگ هشدار را برای بیدار شدن از خواب صبح تنظیم می کنیم. آیا واقعا با زنگ خودن معمولی می توانیم بیدار شویم؟بیدار شدن از خواب صبح بسیار سخت و طاقت فرسا...

yalada-1