تلفن های همراه تاریخی سامسونگ

تلفن همراه های تاریخی سامسونگ
در طی کنگره جهانی موبایل 2016، سری به موزه تلفن همراه های سامسونگ از سال 1988 تا 2016 بزنید. 1988- اولین تلفن همراه سامسونگ اولین گوشی این شرکت به نام SH-100 در...

yalada-1