برچسب یک

gsmarena_001
بر اساس گزارشی که در The Information آمده است، گوگل می‌خواهد یک نسخه از اندرویدرا فقط برای استفاده در اینترنت اشیا عرضه نماید. اینترنت اشیا به اشیا و وسایل محیط...

yalada-1