برنامه های زنگ هشدار برای iOS

برنامه های زنگ هشدار برای اندروید و iOs
زنگ هشدار را برای بیدار شدن از خواب صبح تنظیم می کنیم. آیا واقعا با زنگ خودن معمولی می توانیم بیدار شویم؟بیدار شدن از خواب صبح بسیار سخت و طاقت فرسا...

yalada-1