اپلیکیشن های اندرویدی

معرفی برنامه های امنیتی اندرویدی
در این بخش هم به ادامه بخش دوم معرفی برنامه های امنیتی اندرویدی خواهیم پرداخت: برنامه امنیتی اندرویدی  AFWall+ قبل از این که شروع به توصیف این اپلیکیشن بپردازیم، لازم است...
معرفی برنامه های امنیتی اندرویدی
اگر به یاد داشته باشید در بخش اول این موضوع دو برنامه امنیتی و بسیار پرکاربرد را برای گوشی اندرویدی شما معرفی کردیم. حالا در این بخش به دو مورد دیگر...
معرفی برنامه های امنیتی اندرویدی
جالب است بدانید که همیشه بر سر داشتن و یا نداشتن برنامه های امنیتی در گوشی اندرویدی بحث و جدال وجود دارد. طرفدارن برنامه های امنیتی این گونه بیان می...

yalada-1