آپدیت ویندوزفون

بروزرسانی ویندوزفون
عهدشکنی مایکروسافت مایکروسافت در بروزرسانی ویندوزفون شرکت مایکروسافت یکبار دیگر به عهد خود وفا نکرد و برنامه ی بروزرسانی ویندوزفون را به آن شکلی که قولش را داده بود عملی...

yalada-1