آخرین مدل تلفن همراه در 2016

عکس شماره 2- زد تی ای نوبیا ایکس8
انتشار محصولات زد تی ای نوبیا ایکس 8 در طول 12 ماه گذشته از سابقه بسیار طولانی برخوردار هستند و اکنون ما شاهد یکی دیگر از محصولات 6 اینچی این...

yalada-1