رد کردن تماس با استفاده از حسگر شمارش ضربان قلب

استفاده از حسگر شمارش ضربان قلب برای رد کردن تماس

اگر شما صاحب یکی از دستگاه های گلکسی اس 6 و اس 6 اج می باشید، می توانید از حسگر شمارش ضربان قلب به عنوان رد کردن تماس های خود استفاده نمایید. این ویژگی بسیار جالب و مفید می باشد. زیرا دیگر نیازی نخواهید داشت که کلید ولوم پایین را فشار دهید تا تماس خود را رد کنید و یا از صفحه نمایش گوشی خود برای رد کردن تماس استفاده کنید. شما قادر هستید که با گذاشتن انگشت خود بر روی حسگر شمارش ضربان قلب به طور غیرمستقیم تماس خود را که در حین رانندگی، سینما  و یا در یک جلسه هستید، رد کنید. در اینجا به شما آموزش می دهیم که چطور این پروسه را در گوشی خود انجام دهید.

رد کردن تماس توسط حسگر شمارش ضربان قلب

گام اول مستقیماً به قسمت Setting رفته و از آن جا قسمت منو را انتخاب و وارد Edge screen می شوید و در نهایت Edge lighting را در صورتی که خاموش بود، فعال می کنید.

گام دوم در ادامه وارد قسمت Quick replyشوید و آن را اگر غیر فعال بود، فعال می کنید.

استفاده از حسگر شمارش ضربان قلب برای رد کردن تماس

توجه کنید که شاید شما بخواهید یک پیام آماده برای افرادی که شما رد تماس می کنید بفرستید. در قسمت گام دوم این امر امکان پذیر است به طوری که می توانید این پیام آماده را تنظیم کنید.

گام سوم زمانی که شما نمی خواهید به تماس پاسخ دهید، می توانید با گذاشتن دست خود بر روی حسگر شمارش ضربان قلب آن تماس را رد کنید. جالب است بدانید که با انجام دادن این کار، نور قرمز رنگی زیر انگشت شما نمایان خواهد شد تا این که عمل شمارش ضربان قلب شما را انجام دهد به طوری که حتی به احتمال آن را نخواهید دید.

شما کدام روش را برای رد کردن تماس ترجیح می دهید؟ آیا می گذارید تا زنگ زدن ادامه پیدا کند؟ بی صدا می کنید؟ یا تماس آنها را رد می کنید؟

منبع: Cnet

پست های مرتبط:

ویژگی پیام اضطراری SOS

با ویژگی پیام اضطراری SOS در گلکسی اس 6 و اس 6 اج امن بمانید.

ویژگی پیام اضطراری SOS در گلکسی اس 6 و اس 6 اج...

yalada-1